Privacyverklaring

 

Stichting Podium Klassiek Eindhoven

Postadres:
Gedempte Gracht 13
5611 DL  EINDHOVEN
info@podiumklassiekeindhoven.nl
www.podiumklassiekeindhoven.nl

 

Reserveringspagina

Ieder concert dat we organiseren heeft zijn eigen, unieke reserveringspagina. Op deze pagina staat informatie over het concert (plaats, dag en tijd) en informatie over het programma en de uitvoerende(n). Deze pagina biedt de mogelijkheid om online kaarten te reserveren. We vragen je dan de volgende gegevens: 

 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • gewenste aantal kaarten

Verder is er ruimte om een opmerking te maken.

In navolging van de Noodverordening van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zal Podium Klassiek Eindhoven de bovenstaande gegevens verstrekken aan de regionale GGD indien zij daartoe wordt verzocht.

Nadat wij je reservering hebben goedgekeurd ontvang je een bevestiging van de reservering. We gebruiken de gegevens op de dag zelf om te zien wie er hebben gereserveerd (en hoeveel kaarten), maar ook om je in geval van nood te kunnen afbellen, bijvoorbeeld als een musicus op het laatste moment  verhinderd is.

De website van Podium Klassiek Eindhoven is gebouwd in WordPress. WordPress waakt voortdurend over de veiligheid van hun sites en beschermt ze tegen hacks.

Behoudens de Noodverordening gebruikt Podium Klassiek Eindhoven je gegevens alleen voor eigen doeleinden. We delen ze verder met niemand anders en zullen ze ook nooit verkopen.

De gegevens van reserveringen van het vorige seizoen worden aan het eind van het kalenderjaar verwijderd. Kortom: de gegevens van de reserveringen uit het seizoen 2020-2021 worden uiterlijk 31 december 2021 vernietigd.

 

Contactformulier
https://podiumklassiekeindhoven.nl/contact/

Op onze site bieden we je de gelegenheid vragen te stellen of opmerkingen te maken met een contactformulier. We vragen dan:

 • naam
 • e-mailadres
 • onderwerp
 • bericht (vraag of opmerking)

Je bericht bereikt ons via een mail (via gmail). Gmail beschermt de gegevens.

We bewaren mails zolang we nuttig achten en beschouwen je bericht als ingekomen post.

 

Nieuwsbrief

We brengen met een zekere regelmaat een digitale nieuwsbrief uit waarmee we geïnteresseerden informeren over onze concerten en aanverwante zaken.

Aanmelden gaat via onze website: https://podiumklassiekeindhoven.nl/contact/aanmelden-voor-de-nieuwsbrief/

We vragen dan je:

 • voornaam
 • achternaam
 • e-mailadres

We maken de nieuwsbrief in Mailchimp. Mailchimp verzorgt de opslag en de beveiliging van de gegevens. We bewaren je gegevens als abonnee op onze nieuwsbrief onbeperkt, totdat je aangeeft geen prijs meer te stellen op onze nieuwsbrief (‘opt-out’ onderaan onze nieuwsbrief). De gegevens worden dan automatisch uit ons bestand (verzendlijst) verwijderd.

 

Donateurs en sponsoren

Dankzij donateurs en sponsoren is Podium Klassiek Eindhoven in staat hoogwaardige concerten te organiseren tegen een schappelijke prijs.

Van donateurs en sponsoren bewaren we de volgende gegevens ten behoeve van onze administratie en boekhouding:

 • naam
 • e-mailadres
 • betalingsgegevens

Opslag en bescherming van de gegevens geschiedt door gmail en gdrive. We bewaren je e-mailadres zolang je donateur bent, dus tot het einde van het seizoen waarin je een donatie hebt gedaan, of tot het einde van je 5-jaars schenkingsovereenkomst. De e-mailadressen van sponsoren bewaren we tot het einde van de looptijd van de sponsorovereenkomst.

Betalingsgegevens worden de wettelijke 7 jaar bewaard, dus gedurende 7 jaar na afloop van het seizoen van je donatie, of na het aflopen van je schenkings- of sponsorovereenkomst.

 

Musici

Treed je bij ons op, dan vragen we je de volgende gegevens aan te leveren:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • adres
 • kopie paspoort
 • VAR/IPV

Dit doen we omdat het een wettelijke verplichting is bij het voeren van een administratie. Gmail en Gdrive beschermen je gegevens. We hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Uitsluitend het bestuur en de vrijwilligers die belast zijn met productie en communicatie hebben toegang tot deze gegevens.

 

Bezoekers

Tijdens en rond onze concerten maken we soms foto’s, die we gebruiken voor communicatiedoeleinden. Als je onze concerten bezoekt, geef je ons hiervoor impliciet toestemming.